WOR & jurisprudentie

IV-A BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
IV-C VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
V DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE GROEPSONDERNEMINGSRADEN
V-A DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN
VII-A BIJZONDERE TAAK SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

Artikel 46a. Taak SER

Artikel 46b. Vervallen 

Artikel 46c. Vervallen>

VII-B BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID
VIII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie