Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Hier vind je alle artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden. Wanneer je doorklikt op een artikel vind je de wettekst, relevante jurisprudentie van de Ondernemingskamer, Q&A's die op het desbetreffende artikel betrekking hebben. En al die informatie is op het Kennisplatform Ondernemingsraden vrij toegankelijk.
 

Artikelen WOR:

Algemene bepalingen

De instelling van ondernemingsraden

Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden

Het overleg met de ondernemingsraad

Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad

Het verstrekken van de gegevens aan de ondernemingsraad

Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden

De medezeggenschap in kleine ondernemingen

De algemene geschillenregeling

De bedrijfscommissies

Bijzondere taak sociaal economische raad

Artikel 46a. Taak SER

Artikel 46b. Vervallen.

Artikel 46c. Vervallen.

Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid

Overgangs- en slotbepalingen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie