Leer de WOR correct toepassen!

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een belangrijk fundament voor het OR-werk. Er is veel voor ondernemingsraden geregeld in deze wet. Denk aan de faciliteiten, de rechten en alle bijzondere bepalingen.

Veel ondernemingsraden worstelen met wat onder Advies of Instemming valt. Of vragen zich af wat hun positie is bij de benoeming van een nieuwe bestuurder.

Wil jij als OR-lid de WOR goed leren toepassen?

Volg dan de Videolearning WOR. Je hebt de keuze uit de basiscursus of een van de drie modules:
A) Faciliteiten voor de OR.
B) Rechten van de OR.
C) Bijzondere bepalingen voor de OR.

Klik hier om naar de webshop te gaan voor alle mogelijkheden om je kennis over de WOR op peil te brengen.

Training (vice)voorzitters van de OR

2 december 2024

Om het voorzitterschap van een ondernemingsraad goed onder de knie te krijgen is makkelijker gezegd dan gedaan. Om die reden biedt JOhan Berends vanuit Metamorfase trainingen aan speciaal voor de voorzitter van een OR. In de training is er aandacht voor toename van kennis en vaardigheden. Ook is er ruim de gelegenheid om met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Je leert 'technisch voorzitten' en om interventies te plegen op de vergadereffectiviteit. Met behulp van een trainingsacteur kan je in de middag je opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk brengen. Klik hier voor meer informatie.

KvK-nummer: 83 02 69 91

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden.

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie