Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 46d.

Medezeggenschap bij de overheid

Kern


Voor de ondernemingsraden die zijn ingesteld bij de overheid gelden specifieke regels waarmee de bevoegdheden van die ondernemingsraden nader worden ingeperkt.


Aanwijzingen


Bij de invoering van de WOR voor de overheidssector werd niet gekozen voor een aparte wettelijke medezeggenschapsregeling voor de overheid, die in grote lijnen overeen zou komen met de WOR, maar voor aansluiting bij de WOR zelf. De WOR is daardoor ook van toepassing geworden op (vrijwel) de gehele overheid.

In art. 46d sub b WOR is een aparte bepaling ter bescherming van het primaat van de politiek opgenomen om te benadrukken dat de bijzondere positie van de overheid een aparte regeling vereist. Deze bepaling houdt in dat van het overlegrecht (art. 23 WOR) voor een ondernemingsraad bij de overheid zijn uitgezonderd:

- aangelegenheden die betrekking hebben op de publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan;

- het beleid ten aanzien van die taken;

- de uitvoering van die taken.

Omdat een ondernemingsraad over die aangelegenheden geen overlegrecht heeft, brengt de systematiek van de WOR met zich mee dat er dan ook geen sprake kan zijn van een advies- of instemmingsrecht. De wet eist immers dat over een advies- of instemmingsaanvraag tenminste eenmaal in een overlegvergadering overleg wordt gevoerd.

Voor de vraag of een besluit aldus niet aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd is van belang of het besluit wordt genomen door een democratisch ( gecontroleerd) orgaan, wordt genomen binnen een politieke context waarbij sprake is van een verschuiving van ( politieke) verantwoordelijkheden en of het besluit beoogt de personele gevolgen(mede) te regelen. Op het laatste is de advies en instemmingsbevoegdheid van de OR onverkort van toepassing.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Hof Amsterdam 31 oktober 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5619: OR Stadsdeel Zuid/Gemeente Amsterdam

HR 9 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1647: Staat der Nederlanden/OR Dr. S. van Mesdagkliniek, GOR TBS

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie