Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 31.

Algemeen recht op informatie

Kern


Art. 31 lid 1 WOR bepaalt dat de ondernemer de ondernemingsraad of zijn commissies desgevraagd alle informatie dient te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben. De informatie moet desgevraagd schriftelijk worden verstrekt.

In art. 31 lid 2 WOR staat de informatie opgesomd die de ondernemer aan de ondernemingsraad moet verschaffen bij het begin van de zittingsperiode van de ondernemingsraad. Het gaat hier om informatie over de juridische en organisatorische vormgeving van de ondernemer en de door hem in stand gehouden onderneming.

In 2013 werd art. 31 WOR aangevuld, zodat de ondernemer bij aanvang van de zittingsperiode van de ondernemingsraad nu ook informatie dient te verstrekken over de positie die hij inneemt binnen een internationale groep van ondernemingen waarin hij zich bevindt en in de internationale duurzame betrekkingen die hij met buitenlandse ondernemers of instellingen onderhoudt.


Aanwijzing


Indien de ondernemer de noodzaak van de informatieverstrekking betwijfelt, kan hij bezwaar maken tegen de verstrekking daarvan of simpelweg niet overgaan tot het verstrekken van de gevraagde informatie. Het is dan aan de ondernemingsraad om de kantonrechter om een oordeel te vragen.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Ktr. Amsterdam 28 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3128: COR/Gemeente Amsterdam

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie