Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 1.

Begrippenkader

Kern


De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een bijzonder begrippenkader. Met het oog daarop zijn in het eerste artikel van de WOR definitiebepalingen opgenomen. Het gaat om de begrippen ‘onderneming’ , ‘ondernemer’, ‘bestuurder’  en ‘in de onderneming  werkzame personen’.


Aanwijzingen


Het begrip ‘onderneming’ is één van de meest cruciale begrippen in de  WOR: daar moet de ondernemingsraad worden ingesteld. Een onderneming is niet hetzelfde als een rechtspersoon. Allereerst moet er sprake zijn van een organisatorisch verband, dat wil zeggen van een groep personen die onder een bepaalde leiding en op een bepaalde locatie samenwerken. Ten tweede moet het organisatorisch verband naar buiten toe als zelfstandige eenheid optreden door onder een eigen naam werkzaam  te  zijn  of  door  onder eigen  naam  producten  of  diensten rechtstreeks in het maatschappelijk verkeer te brengen. Ten derde moeten er binnen de onderneming werknemers  en/of ambtenaren werkzaam zijn
De ‘ondernemer’ is ‘de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt’. Op de ondernemer rust op grond van art. 2 WOR de verplichting om een ondernemingsraad in te stellen. Een ondernemer kan meer ondernemingen in stand houden. Het kan echter ook zo zijn dat een onderneming door meer ondernemers (mede) in stand worden gehouden
De ‘bestuurder’ is ‘hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid’. De bestuurder is degene die de ondernemer vertegenwoordigt in het overleg met de ondernemingsraad. Een onderneming kan meer dan één bestuurder hebben.
Onder de ‘in de onderneming werkzame personen’ verstaat de WOR ‘degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt’. Dit begrip moet niet te eng worden uitgelegd. Daardoor blijven personen tijdens betrekkelijk korte onderbrekingen, zoals tijdens ziekte, zwangerschap, vakantie of verlof gewoon in de onderneming werkzaam. Personen die feitelijk in de onderneming werkzaam zijn, maar in dienst zijn bij een andere ondernemer worden daartoe niet gerekend, tenzij die andere ondernemer deel uitmaakt van dezelfde groep van ondernemers (hetzelfde concernverband dus) . Een uitzondering geldt hier echter voor uitzendwerknemers als bedoeld in art. 7:690 Burgerlijk Wetboek (BW). Die worden sinds 1998 na ten minste 24 maanden gezien als in de onderneming van de inlener werkzaam.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Vzngr. Ktr. Amsterdam 1 maart 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BM0954: OR/Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam

HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY5701: OR Stadsdeel Zuideramstel/ College van B&W gemeente Amsterdam

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie