Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 25.

Besluit, motiveringsplicht

Kern


Na het advies van de ondernemingsraad dient de bestuurder het besluit, dat hij neemt, schriftelijk aan de ondernemingsraad bekend te maken. In het besluit dient de ondernemer gemotiveerd in te gaan op het advies van de ondernemingsraad. Indien hij dit onvoldoende doet, loopt hij het gevaar dat de ondernemingsraad met succes in beroep kan gaan wegens motiveringsgebreken.


Aanwijzingen


Hoe concreter de bezwaren zijn die de ondernemingsraad inbrengt, hoe minder de ondernemer kan volstaan met en algemene opmerkingen. Indien de Ondernemingskamer van mening is dat de motivering die aan het besluit ten grondslag is gelegd onvoldoende is, kan dat reden zijn om het verzoek van de ondernemingsraad toe te wijzen en de ondernemer op te dragen om het besluit in te trekken. Het is vervolgens zeer wel mogelijk dat de ondernemer -al dan niet na een nieuw adviestraject- opnieuw hetzelfde besluit neemt, maar dan met een betere onderbouwing.

Soms is de kritiek van de Ondernemingskamer op de motivering van het besluit zo fundamenteel, dat niet goed voorstelbaar is dat de ondernemer het besluit alsnog kan nemen door alleen maar met een betere motivering te komen. Dit speelt met name in zaken waarbij alle relevante argumenten al op tafelzijn gelegd maar niet overtuigen. Het besluit leidt niet tot het verwezenlijken van de doelstelling of wordt genomen terwijl het uiterst ongewenste gevolgen heeft. Indien de Ondernemingskamer dan van mening is dat de aangevoerde motivering het besluit niet kan dragen, is duidelijk dat het besluit zo niet genomen kan worden en dat het besluit zelf aanpassing behoeft.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Hof Amsterdam 10 november 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU4200: OR/ Stichting Kinderopvang Noord West Friesland

Hof Amsterdam 27 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:556: OR/Fundis Holding

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie