Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 17.

Faciliteiten voor de ondernemingsraad

Kern


In art. 17 lid 1 WOR is geregeld dat de ondernemingsraad en zijn commissies gebruik moeten kunnen maken van de voorzieningen waarover de ondernemer als zodanig kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de ambtelijk secretaris, indien die aanwezig is. de OR moet ook in staat worden gesteld de in de onderneming werkzame personen te raadplegen ( achterbanberaad).

In art. 17 lid 2 en 3 WOR is het uitgangspunt neergelegd dat vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd dient te geschieden en OR-leden daarbij hun aanspraak op loon behouden.


Aanwijzingen


Onder de voorzieningen worden met name verstaan: vergaderruimte, kopieerfaciliteiten, literatuur, telefoon, internet etc.. Discussie kan ontstaan naar aanleiding van de vraag wat tot het loon behoort. Bij werknemers die naast een vast loon ook een variabel loon of een toeslag voor het werken op onregelmatige tijden moet aansluiting worden gezocht bij het loon dat werknemers krijgen die geen onderdeel uitmaken van een medezeggenschaps-orgaan.

De Rechtbank Amsterdam concludeerde dat hoe het OR-werk moet worden ingepast in de arbeidstijd in art. 17 en 18 WOR niet is geregeld en wordt overgelaten aan het onderlinge overleg tussen ondernemingsraad en ondernemer. Deze inpassing moet dan wel zodanig gebeuren dat OR-leden in de gelegenheid zijn om op een behoorlijke wijze aan het OR-werk deel te nemen.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Ktr. Den Haag 26 maart 1997, JAR 1997/82 (OR/Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland).
 

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie