Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 13.

Uitsluiten van een OR- lid van zijn werkzaamheden.

Kern


Zowel ondernemer als ondernemingsraad kunnen maatregelen nemen die ertoe kunnen leiden dat een OR-lid van werkzaamheden als OR-lid wordt uitgesloten. Een ondernemer kan dit doen op de grond dat het OR-lid het overleg met de ondernemer ernstig belemmert. De ondernemingsraad kan dit doen wanneer het OR-lid de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.

De uitsluiting van het OR lid van zijn werkzaamheden kan alleen door de kantonrechter plaatsvinden. Deze kan de werknemer voor alle of voor een gedeelte van de werkzaamheden van de ondernemingsraad uitsluiten voor een door de rechter te bepalen termijn of periode. Alvorens dit verzoek bij de rechter wordt ingediend, dient het betrokken OR-lid te worden gehoord over het verzoek.

De rechter zal, wanneer hij over een verzoek tot uitsluiting oordeelt, hoge eisen stellen aan de feiten die aan een verzoek tot grondslag worden gelegd in niet snel tot het oordeel komen dat een OR-lid dient te worden uitgesloten. Dat een OR-lid er een eigen of afwijkende mening op nahoudt of een dwarsligger is, zal daarvoor niet voldoende zijn. Gronden voor toekenning van het verzoek kunnen zijn het schenden van de geheimhoudingsverplichting of het toebrengen van schade aan de ondernemingsraad binnen de onderneming door het herhaaldelijk doen van mededelingen met de kennelijke bedoeling de positie van de ondernemingsraad binnen de onderneming te beschadigen.


Aanwijzingen


Wanneer er samenwerkingsproblemen zijn verdient het aanbeveling deze problemen eerst te bespreken en eventueel samenwerkingsafspraken te maken.

Het is niet toegestaan de werknemer hangende de indiening van het verzoek tot uitsluiting van de OR-werkzaamheden als OR lid te schorsen.

Bij de beoordeling van het verzoek kan van belang zijn of werknemer kenbare afspraken over de wijze van samenwerking binnen de OR heeft geschonden, en of alle overige leden van de OR het vertrouwen in het OR lid hebben verloren.

De kantonrechter kan uiteindelijk het OR-lid alleen voor de duur van het lidmaatschap uitsluiten. Wanneer het uitgesloten OR-lid opnieuw in de ondernemingsraad wordt verkozen, is de uitsluiting niet meer van toepassing.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Ktr. Eindhoven 29 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:427: Ernstige belemmering werkzaamheden OR door samenwerking met andere OR-leden te ondermijnen,

Ktr. Utrecht, 2 november 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY4350: Zonder toestemming van de kantonrechter is op non-actief stelling niet mogelijk voor OR-werkzaamheden

Ktr. Amersfoort 31 juli 2006, JAR 2006/212: Uitsluiting OR-lid. Handelwijze OR-lid vormt ernstige belemmering voor werkzaamheden OR

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie