Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 31b.

Informatie over sociaal beleid en beloning

Kern


In art. 31b WOR wordt de ondernemer de verplichting opgelegd om de ondernemingsraad tenminste éénmaal per jaar te informeren over het aantal in de onderneming werkzame personen en het ten aanzien van die Sociaal beleid personen gevoerde sociale beleid, per bedrijfsonderdeel en per functiegroep.

Met ingang van 1 januari 2006 is in art. 31d tot en met e WOR voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers een verplichting voor de ondernemer opgenomen om de ondernemingsraad te informeren over hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken ten aanzien van de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen.


Aanwijzingen


Met de informatie dient de ondernemer inzicht te verschaffen in de verwachtingen over de personeelsontwikkeling en het in de nabije toekomst te voeren sociale beleid. Verder dient de ondernemer inzicht te geven in de mate waarin er gebruik is en zal worden gemaakt van uitzendkrachten. De OR heeft een adviesbevoegdheid ter zake van voorgenomen besluiten tot het groepsgewijs inlenen van medewerkers, zoals uitzendkrachten.

In de beperkte jurisprudentie is vooralsnog tot uitgangspunt genomen dat aan de ondernemingsraad geen rol is toebedeeld op het terrein van arbeidsvoorwaarden van individuele medewerkers en de in dit verband gemaakte afspraken.

Wel moet de ondernemer de ondernemingsraad informatie verstrekken over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur van de rechtspersoon en het totaal aan vergoedingen dat wordt verstrekt aan het toezichthoudend orgaan. De informatie moet ten minste eenmaal per jaar en schriftelijk worden gegeven. Daarbij dient mede inzichtelijk te worden gemaakt hoe de regelingen zich ten opzichte van elkaar verhouden en hoe de regelingen zich verhouden met het voorafgaande jaar. Indien een groep uit minder dan 5 personen bestaat, kunnen voor deze informatierechten twee of meer functies worden samengevoegd, zodat de privacy van individuen kan worden gewaarborgd


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Ktr. Tiel 15 juli 2009, ECLI:NL:RBARN:2009:BJ4325: OR/De Unie

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie