Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 22.

Kosten van deskundigen

Kern


In art. 22 is de algemene norm opgenomen dat de kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad ten laste komen van de ondernemer. De kosten van het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen komen slechts ten laste van de ondernemer, indien deze van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In art. 22 lid 4 WOR wordt de mogelijkheid geboden dat de ondernemer met de ondernemingsraad een afspraak maakt over de kosten die de ondernemingsraad in enig jaar zal maken, voor zover het niet gaat om vergader- en scholingskosten.


Aanwijzingen


Ook wanneer een ondernemingsraad in een procedure niet in het gelijk wordt gesteld, zal het in de regel toch zo zijn dat de kosten die de ondernemingsraad voor de juridische bijstand in die procedure heeft gemaakt door de ondernemer moeten worden vergoed. Uit de rechtspraak blijkt dat het niet zo is dat de redelijkheid van de te maken kosten moet worden afgemeten aan de inhoudelijke juistheid van het standpunt dat de ondernemingsraad in die procedure heeft ingenomen.

De wettelijke norm bevat twee aspecten: het vooraf melden van het inschakelen van een deskundige alsook het inzicht geven in de te verwachten kosten. De achterliggende gedachte is dat de ondernemer in staat moet zijn om tevoren tegen de noodzaak van het inschakelen van een deskundige en/of de omvang van de in dat kader te maken kosten bezwaar te maken. Eventueel kan op grond van de geschillenregeling van art. 36 WOR een geschil hierover aan de kantonrechter worden voorgelegd.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

Ktr. Utrecht 15 juli 2005, JAR 2005/241: OR/Wegener Huis-aan-huis Kranten

Rb. Middelburg 12 augustus 2009, ECLI:NL:RBMID:2009:BK9710: Stichting Schellart Advocaten/Stichting Regionale Ambulance-Voorziening Zeeland

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie