Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

« Bekijk Artikel 33.

Instelling COR en GOR

Kern


Op grond van art. 33 lid 1 WOR stelt de ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad (COR) in wanneer dit bevorderlijk is voor medezeggenschap. Op grond van art. 33 lid 2 WOR stelt de ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen een groepsondernemingsraad (GOR) in.

Daar waar een COR dus wordt ingesteld voor alle door de ondernemer in stand gehouden ondernemingen, wordt een GOR slechts ingesteld voor een deel (een groep) van de door de ondernemer in stand gehouden ondernemingen.

De bevoegdheid van de COR of de GOR strekt zich ex art. 35 WOR uitsluitend uit over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor de COR of de GOR is ingesteld en ongeacht of ten aanzien van die aangelegenheden bevoegdheden toekomen aan de afzonderlijke ondernemingsraden.


Aanwijzingen


In beide gevallen geldt dat de instelling van een overkoepelend medezeggenschapsorgaan bevorderlijk moet zijn voor een goede toepassing van de WOR ten aanzien van de betrokken ondernemingen. Daarvoor is in het geval van de instelling van een GOR wel nodig dat de betrokken ondernemingen een zekere samenhang vertonen in aard en structuur en management en dat de GOR taken moet kunnen uitoefenen die door de afzonderlijke ondernemingsraden niet of niet effectief genoeg kunnen worden vervuld. Is er eenmaal een COR of een GOR in het leven geroepen, dan kan deze niet van de ene op de andere dag eenzijdig door de ondernemer worden opgeheven.

Ook in een groep (concern) verbonden ondernemers kunnen een COR of een GOR instellen omwille van een goede toepassing van de WOR. In dat geval wijzen die ondernemers een tot de groep behorende ondernemer aan, die voor de toepassing van de WOR namens hen als ondernemer optreedt ten opzichte van de COR of de GOR.

De leden van de COR of de GOR en hun eventuele plaatsvervangers worden gekozen door en uit leden van de betrokken ondernemingsraden. Leden van de COR kunnen ook (deels) worden gekozen door en uit leden van betrokken groepsondernemingsraden.

Als er bevoegdheden ten aanzien van die aangelegenheden toekomen aan afzonderlijke ondernemingsraden, gaan deze van rechtswege over naar de COR of de GOR. Het staat de COR overigens vrij de opvatting(en) van de GOR en of de betrokken ondernemingsraden bij de eigen oordeelsvorming te betrekken, evenals de GOR de opvatting(en) van de betrokken ondernemingsraden bij de oordeelsvorming kan betrekken. De GOR behandelt geen aangelegenheden die door de COR worden behandeld.


Jurisprudentie

​(bron: Sprengers Advocaten te Utrecht)

HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2202: COR/TNT

Hof Amsterdam 3 maart 2006, JAR 2006/115: OR Belastingdienst Randmeren/Staat der Nederlanden

Ktr. Amsterdam 23 mei 2011, JAR 2011/215: FNV KIEM e.a./Telegraaf Media Groep

WOR artikelen

Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie